ZAKRES USŁUG

Udzielamy kompleksowych porad prawnych we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem prawa obowiązującego w Polsce, oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej, tj.:
Świadczenie pomocy prawnej w wymienionych wyżej obszarach obejmuje m.in. następujące czynności:

 1. sporządzamy: 
  -pozwy,pisma w toku postępowania sądowego,wnioski,skargi,sprzeciwy,apelacje i zażalenia,pisma
  do
  Prokuratury,umowy,wszelkie pisma urzędowe, 
  sporządzamy opinie prawne,
 2. zajmujemy się:
  windykacją,
  zwrotami kaucji mieszkaniowych,
  polisami posagowymi,
  postępowaniem przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 3. reprezentujemy w trakcie postępowania pojednawczego i sądowego,
 4. przygotowujemy projekty umów,oraz sporządzamy ich opinie.


Dziedziny prawa, którymi się trudnimy :

 • prawo cywilne, w tym prawo spadkowe,rodzinne,podział majątku wspólnego;
 • prawo karne, gospodarcze, komornicze i handlowe;
 • prawo wekslowe i czekowe;
 • prawo własności przemysłowej;
 • prawo bankowe, podatkowe, celne, skarbowe;
 • prawo zamówień publicznych;
 • prawo pracy;
 • prawo administracyjne;
 • prawo budowlane, mieszkaniowe;
 • prawo papierów wartościowych.

Kontakt

Usługi i Porady Prawne
adres:
50-052 Wrocław
ul. Widok 3/1


Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku w godz.: od 9 do 17
tel: 71 783 50 21
kom: 604 998 992
fax: 71 785 44 07
biuro@cpf.org.pl